Autoriseret translatør og tolk
Orhan Dogru
Oversættelse 2018-12-15T10:05:11+00:00

Oversættelse

Jeg er dansk statsautoriseret tyrkisk translatør og tolk og således godkendt af både danske og tyrkiske myndigheder til at foretage oversættelse af officielle dokumenter og tolkning.

Som statsautoriseret tyrkisk translatør udfører jeg oversættelser mellem dansk og tyrkisk indenfor en lang række fagområder.

 • Bekræftede og autoriserede oversættelser
 • Stævninger, domsudskrifter, arve- og skødesager
 • Skilsmissedokumenter, vielsesattester og dåbsattester
 • Ægteskabsattester, navne- og navneændringsattester, kørekort
 • Eksamensbeviser, skolepapirer og militærpapirer
 • Personlige dokumenter og attester, som skal legaliseres i Udenrigsministeriet eller hos den tyrkiske ambassade i København
 • Lægelige papirer og erklæringer
 • Brochurer, kataloger og manualer
 • Oversættelse og indtaling af lydfiler, manuskripter samt film- og tv-undertekster
 • Regnskaber, kontrakter, selskabsvedtægter og forretningsdokumenter
 • Resumeer fra Erhvervsstyrelsen
 • Oversættelse af litterære bøger: Rejse mod håbet (fra tyrkisk til dansk, 2017). Bøgerne (serie 1 og 2) “NOGET PÅ HJERTET”  – ”Hjertebarn med noget på hjertet” og ”Hjertesøskende med noget på hjertet” (fra dansk til tyrkisk, januar 2019).

Jeg er omfattet af en erhvervsansvarsforsikring ved brancheforeningen for translatører. Desuden er jeg medlem af Dansk Oversætterforbund og Dansk Forfatterforening.

Alle skriftlige opgaver udføres under streng fortrolighed, med største omhu og varetagelse af professionel kvalitetssikring.